Судебная следственная практика - Конституция Республики Молдова от 29 июля 1994 г гарантирует каждому человеку основные...

^ Судебная следственная практика

 1. Обвинительное заключение по уголовному делу №2578 по обвинений доктора Г. по ст.186 УК МССР, составлено следователем Прокуратуру Ленинского р-на г.Кишинева 29 апреля 1980г.

 2. Приговор суда сектора Ботаника уголовному делу №1-118/97 от 29 сентября Судебная следственная практика - Конституция Республики Молдова от 29 июля 1994 г гарантирует каждому человеку основные... 1997г. по обвинению доктора Я. в совершении злодеяния, предусмотренная I ст. 115 УКРМ. Я. являясь дежурный доктором, отказалась госпитализировать 4-x месячную М, в итоге через час она с кончалась – от уголовной ответственности освобождена Судебная следственная практика - Конституция Республики Молдова от 29 июля 1994 г гарантирует каждому человеку основные..., на основании ст.481 привлечена к административной ответственности. Штраф 90 лей.

 3. Decizia Curţii de Apel ai Republicii Moldova pe dosarul penal nr.1r-124/2001 de acuzare a medicului R. pe art.1151 CP Судебная следственная практика - Конституция Республики Молдова от 29 июля 1994 г гарантирует каждому человеку основные... al RM. R. a fost recunoscut culpabil pe art.1151. Pedeapsa – amenda 200 salarii minime – 3600 lei. Pe baza legii privind amnistia din 29 iulie 1999-absolvit de pedeapsă.

 4. Decizia Curţii de Apel din 11 ianuarie 2002 pe dosarul 1r Судебная следственная практика - Конституция Республики Молдова от 29 июля 1994 г гарантирует каждому человеку основные...–53 şi a examinat recursul avocatului medicului G şi a victimei B. Curtea de Apel a menţionat decizia Tribunalului mun.Chişinău din 13 noiembrie 2001.

 5. Decizia Tribunalului mun.Chişinău din Судебная следственная практика - Конституция Республики Молдова от 29 июля 1994 г гарантирует каждому человеку основные... 13 noiembrie 2001 pe dosarul penal 1a-1043/2001 de acuzare a medicului G pe art.115, 1151 CP al RM. Lui G i s-a aplicat pedeapsa 5 ani privaţiune de libertate condiţional cu privarea Судебная следственная практика - Конституция Республики Молдова от 29 июля 1994 г гарантирует каждому человеку основные... de dreptul de a practica medicina 4 ani.

 6. Ordinul medicului-şef a Asociaţiei medicale teritoriale a sect. Botanica din 14 aprilie 1999 nr.70 „Despre analiza cazului de deces la domiciliu a copilului M.C.” prin Судебная следственная практика - Конституция Республики Молдова от 29 июля 1994 г гарантирует каждому человеку основные... care a fost sancţionată medicul – pediatru D.

 7. Ordonanţa de closare a procesului penal din 9 martie 1999 nr.98428043, intentat la 6 martie 1998 de către procurorul sect.Botanica pe art.115 alin Судебная следственная практика - Конституция Республики Молдова от 29 июля 1994 г гарантирует каждому человеку основные....2 CP al RM pe cazul neacordării ajutorului medical cetăţenilor R.M., în rezultatul căreia a decedat. Closat de anchetatorul procuraturii mun.Chişinău.

 8. Ordonanţă de refuz în intentarea ac Судебная следственная практика - Конституция Республики Молдова от 29 июля 1994 г гарантирует каждому человеку основные...ţiunii penale din 1 iunie 1999, emisă de anchetatorul interimar a Procuratorii sect.Botanica pe cazul decesului fetiţei M, în vîrsta de 5 ani în incinta staţiunii serviciului de salvare Botanica la 23 martie 1999.

 9. R Судебная следственная практика - Конституция Республики Молдова от 29 июля 1994 г гарантирует каждому человеку основные...ăspunsul şefului Departamentului Ministerului ocrotirii sănătăţii a RM nr.09-9/172 din 7 iulie 1999 la sesizarea anchetatorului procuraturii sect.Botanica referitor la cauzele decesului M.C.

 10. Rechizitoriu pe dosarul penal Судебная следственная практика - Конституция Республики Молдова от 29 июля 1994 г гарантирует каждому человеку основные... nr.2000428105 de învinuire a medicului R. în comiterea infracţiunii, prevăzute de art.1151 a Codului penal al R.M. din 1961 întocmit de anchetatorul Procuraturii sectorului Botanica la 1 VIII.2000.

 11. Rechizitoriu pe dosarul penal nr Судебная следственная практика - Конституция Республики Молдова от 29 июля 1994 г гарантирует каждому человеку основные....994281300 pe învinuire a medicului O. În săvîrşirea infracţiuniii prevăzută de art.1151 C P al RM intentat de Procuratura sectorului Botanica la 23 iunie 1999 pe faptul decesului la Судебная следственная практика - Конституция Республики Молдова от 29 июля 1994 г гарантирует каждому человеку основные... 15 iunie 1999 a cetăţencii B. în secţia de reanimare a Institutului ocrotirii sănătăţii mamei şi copilului. Întocmit de anchetatorul procuraturii sectorului Botanica la 4 august 1999. Pînă în februarie 2001 dosarul Судебная следственная практика - Конституция Республики Молдова от 29 июля 1994 г гарантирует каждому человеку основные... încă nu era examinat.

 12. Rechizitoriul pe dosarul penal nr.2000427007 întocmit de anchetatorul Procuraturii sectorului Botanica la 24 martie 2000 pe învinuirea medicului U. în comiterea infracţiuniii prevăzute de art.1893 alin.1 Cod Судебная следственная практика - Конституция Республики Молдова от 29 июля 1994 г гарантирует каждому человеку основные... penal al R.M.

 13. Sentinţa judecătoriei sectorului Centru din 16 iulie 2001 pe dosarul nr.1-225/2001 de acuzare a medicului G în comiterea infracţiunilor, prevăzute de art.115, 1151 CP al Судебная следственная практика - Конституция Республики Молдова от 29 июля 1994 г гарантирует каждому человеку основные... RM. Pedeapsa 3 ani privaţiune de libertate condiţional cu interzicerea de a practica medicina 3 ani.

 14. Sentinţa judecătoriei sectorului Centru pe dosarul penal nr.1-601 din 20 iulie 1998 de achitare a medicului C.V., învinuit Судебная следственная практика - Конституция Республики Молдова от 29 июля 1994 г гарантирует каждому человеку основные... în săvîrşirea infracţiunii, prevăzute de art. 115 alin 2 Codului penal al Republicii Moldova. C.V. era învinuit în operaţia tîrzie a bolnavului peste 12 ore după internare Судебная следственная практика - Конституция Республики Молдова от 29 июля 1994 г гарантирует каждому человеку основные... şi ca rezultat bolnavul a decedat.
1 Ю.Д. Сергеев, С.В, Ерофеев. Неблагоприятный финал оказания мед помощи. Москва, 2001 г., стр. 5

2и Критика этого определения тщательно изложена в статье: М. Быргэу, В Судебная следственная практика - Конституция Республики Молдова от 29 июля 1994 г гарантирует каждому человеку основные.... Флоря. Комментарий к новенькому Уголовному Кодексу Республики Молдова (Сравнительное правоведение) «Закон и жизнь», №12, 2002, стр.20-23.

3 В.А. Глушков. Неувязка уголовной ответственности за общественно небезопасные деяния в сфере мед обслуживания. Диссертация на соискание ученой степени Судебная следственная практика - Конституция Республики Молдова от 29 июля 1994 г гарантирует каждому человеку основные... доктора юридических наук. (Специальность 12.00.08) Киев, 1990 г., с тр. 39.

4 Ю.Д. Сергеев, С.В. Ерофеев. Неблагоприятный финал оказания мед помощи. Москва, 2001 г., стр. 12

5 Подробнее см.: Доктор Шипман и его огромное кладбище. «Эхо планеты Судебная следственная практика - Конституция Республики Молдова от 29 июля 1994 г гарантирует каждому человеку основные...», №32, август 2002 г.

6 С. Шишкин. Интервью «Московским новостям». Платили и будем платить? «Московские новости», №46, 9-15 декабря 2003 г., стр. 24.

7 В. Шевелев. Интервью «МН» с М. Давыдовым. Страхов поубавилось «Московские новости» № 52, 25-31 декабря 2001 г Судебная следственная практика - Конституция Республики Молдова от 29 июля 1994 г гарантирует каждому человеку основные....

8 Подробнее см.: А.Бушинский. Сами режут, сами зашивают…» «Независимая Молдова» 4 февраля 2003г.

9 А. Ульяновских. Пациенты молвят, что докторы берут взятки» «Молдавские ведомости», 2 июля 2003 г.

10 В.А. Глушков. Трудности уголовной ответственности за общественно небезопасные деяния в Судебная следственная практика - Конституция Республики Молдова от 29 июля 1994 г гарантирует каждому человеку основные... сфере мед обслуживания. Докторская диссертация. Киев, 1990 г., стр. 39-40.

11 С.И. Ожегов. Словарь российского языка. Москва, 1984 г., стр. 430.

12 Ю.Д. Сергеев, С.В. Ерофеев. Неблагоприятный финал оказания мед помощи. Москва, 2001г. стр Судебная следственная практика - Конституция Республики Молдова от 29 июля 1994 г гарантирует каждому человеку основные.... 200-212

13 Ю.Д. Сергеев, С.В. Ерофеев. Обозначенное сочинение, стр. 205.

14 Л.В. Канунникова, Я.А. Фролов, Е.В. Фролова. О правовых дилеммах докторской (мед) ошибки. Журнальчик «Медицинское право», Москва, 2003 г., № 3, стр Судебная следственная практика - Конституция Республики Молдова от 29 июля 1994 г гарантирует каждому человеку основные.... 22 – 23.

15 О.В. Леонтьев. Нарушения норм уголовного права в медицине. Санкт-Петербург, СпецЛит, 2002 г., стр.12-13.

16 О.В. Леонтьев. Указ. соч., стр. 13.

17 О.В. Леонтьев. Указ. соч., стр. 14.

18 Там же, стр. 15.

19 О.В. Леонтьев и др. Доктор Судебная следственная практика - Конституция Республики Молдова от 29 июля 1994 г гарантирует каждому человеку основные... и закон. Эдиториал УРСС, Москва, 1998 г., стр. 44-45

20 V. Beliş. Medicina legală. Curs pentru facultăţile de drept. Ediţia a IV. Editura juridică. Bucureşti, pag. 281.

21 В. Белиш. Указ Судебная следственная практика - Конституция Республики Молдова от 29 июля 1994 г гарантирует каждому человеку основные.... соч., стр. 282-283.

22 Закон Румынии № 459/2001 Об организации деятельности и функционирования учреждений судебной медицины. Цитируется по В. Белиш, указ. соч., стр. 287.

23 Исцеление не на жизнь, а на погибель. «За рубежом», № 5, 2000 г., стр. 12

24 В.Попов, Н.Попова Судебная следственная практика - Конституция Республики Молдова от 29 июля 1994 г гарантирует каждому человеку основные.... Правовые базы мед деятельности. Изд-во «Деан», Санкт-Петербург, 1999 г., стр. 55-69

25 В.Попов, Н.Попова. Указ. соч., стр. 571

26 В.Попов, Н.Попова. Указ. соч., стр.58-59

27 В.Попов, Н.Попова Указ Судебная следственная практика - Конституция Республики Молдова от 29 июля 1994 г гарантирует каждому человеку основные.... соч., стр. 60

28 Эдуард Петров. Добросовестный детектив. «Вести России», 7 февраля 2004 г.

29 В. Попов, Н. Попова. Указ. соч., стр. 63

30 Там же, стр. 64

31 Уголовное право Русской Федерации. Общая часть. Под ред. Б.В. Здравомыслова. Изд-во Судебная следственная практика - Конституция Республики Молдова от 29 июля 1994 г гарантирует каждому человеку основные... «Юристъ», Москва, 1996 г., стр. 193-194

32 С.Г. Стеценко. Мед право. Учебники и учебные пособия. Изд-во «Юридический центр пресс» Санкт-Петербург», 2004 г., стр. 311-320

33 С.Г. Стеценко. Указ соч., стр. 313

34 С.Г. Стеценко. Указ. соч., стр Судебная следственная практика - Конституция Республики Молдова от 29 июля 1994 г гарантирует каждому человеку основные.... 314-315

35 Р. Ригельман. Как избежать врачбеных ошибок. Москва, Практика, 1994 г., стр. 65

36 Е. Козьминных. Обязательства вследствие причинения вреда здоровью при оказании мед услуг. «Российская юстиция», 2001 г., №2, стр. 32-33

37 Р. Ригельман. Указ. соч., стр. 126

38 С Судебная следственная практика - Конституция Республики Молдова от 29 июля 1994 г гарантирует каждому человеку основные....Г, Стеценко. Указ. соч., стр. 315-316

39 Ю.Д. Сергеев, С.В. Ерофеев. Указ. сочинение, стр. 16-17.

40 Там же, стр. 9

41 П.В. Алексеев, А.В. Панин. Философия. Учебник. Изд-во «Проспект», Москва, 1997 г., стр. 406

42 П Судебная следственная практика - Конституция Республики Молдова от 29 июля 1994 г гарантирует каждому человеку основные....В. Алексеев. А.В. Панин. Указ. соч., стр. 407-411.

43 П.В. Алексеев. А.В. Панин. Указ. соч., стр. 412-414.

44 Там же., стр. 415-419.

45 Уголовное право Русской Федерации. Общая часть. Под ред. Б.В. Здравомыслова. Москва Судебная следственная практика - Конституция Республики Молдова от 29 июля 1994 г гарантирует каждому человеку основные... «Юристъ», 1996 г., стр. 147-155.

Курс уголовного права, том 1. Общая часть. Учение о злодеянии. Под ред. Н.Ф.Кузнецовой, И.М.Тяжковой, Москва «Зерцало», 2002 г., стр. 241-256.

46 Курс уголовного права, том 1. Общая часть. Учение о Судебная следственная практика - Конституция Республики Молдова от 29 июля 1994 г гарантирует каждому человеку основные... злодеянии. Изд-во «Зерцало», Москва, 2002, стр.249.

47 Курс уголовного права, том 1. Общая часть, стр. 252-253.

48 Там же, стр. 255.

49 Комментарий к Уголовному Кодексу Русской Федерации. Под ред. А.В. Наумова. «Юристъ», Москва, 1997, стр. 134

50 Курс уголовного Судебная следственная практика - Конституция Республики Молдова от 29 июля 1994 г гарантирует каждому человеку основные... права, том 1. Общая часть, стр. 495

51 Судебная медицина. Учебник для вузов. Под ред. В.В. Томилина. Изд-во ИНФРА·М-НОРМА, Москва, 1996 г., стр. 322

52 Там же.

53 «Flux», 14 января 2004 г.

54 Судебная медицина. Под ред.В Судебная следственная практика - Конституция Республики Молдова от 29 июля 1994 г гарантирует каждому человеку основные....В. Томилина, стр. 322.

55 Ярослав Каранов. Руки мыть нужно, рекомендует Английский Парламент «Эхо планеты», №49, декабрь 2000

56 Ю.Д. Сергеев, С.В. Ерофеев, указ. соч., стр. 12.

57 УК Украины. Научно-практический комментарий. 3-е издание. Под ред Судебная следственная практика - Конституция Республики Молдова от 29 июля 1994 г гарантирует каждому человеку основные... С.С. Яценко. Киев «А.С.К.», 2003 г., стр. 324-325.

58 Ю.Д. Сергеев, С.В. Ерофеев. Указ. соч., стр. 221

59 Там же, стр. 223

60 V. Dobrinoiu, N. Conea. Drept penal. Partea specială. Vol. II Судебная следственная практика - Конституция Республики Молдова от 29 июля 1994 г гарантирует каждому человеку основные.... Teorie şi practică judiciară. Infracţiuni prevăzute în legile speciale. Lumina Lex, Bucureşti, 2000, pag. 56

61 УК Украины. Научно-практический комментарий, стр. 326-328.

62 Борис Пильников. Докторы торговли человечьими почками. «Эхо планеты» №50, декабрь 2003 г Судебная следственная практика - Конституция Республики Молдова от 29 июля 1994 г гарантирует каждому человеку основные....

63 Codul Penal al Republicii Moldova. Comentariu. Redactor A. Barbăneagră. Editura ARC. 2003, pag. 329-331

64 Уголовный Кодекс Украины. Научно-практический комментарий. 3-е издание. Редактор С.С. Яценко. Киев, «А.С.К.» 2003 г., стр. 334-335

65 Олег Артюшин Судебная следственная практика - Конституция Республики Молдова от 29 июля 1994 г гарантирует каждому человеку основные.... Продал свою почку – в кутузку. «Эхо планеты» №30, июль, 2003 г., стр. 24

66 Codul penal al RM. Comentariu, pag. 555-558.

67 Обвинительное заключение по делу № 2000427007.

68 Судебная практика по уголовным делам. Сборник постановлений Пленумов Верховных судов СССР, РСФСР Судебная следственная практика - Конституция Республики Молдова от 29 июля 1994 г гарантирует каждому человеку основные... и Русской Федерации. Изд-во «Экзамен», Москва, 2001 г., стр. 254-261.

69 Сборник постановлений Пленума Верховного суда Республики Молдова (1990-1993 г.) Кишинев, 1994, стр. 278-288

70 V. Dobrinou, N. Conea. Указ. соч., стр. 134

71 Ю.А. Конюшкина. Эвтаназия: основания Судебная следственная практика - Конституция Республики Молдова от 29 июля 1994 г гарантирует каждому человеку основные... для продолжения дискуссии. Журнальчик «Медицинское право» 2003 г., №2, стр. 30.

72 Владимир Мостовец. Доктору быть палачом нельзя, но оказалось очень охото. Журнальчик «Эхо планеты» №49, 2001 г., стр. 3-4.

73 Ю.А. Конюшкина. Указ. статья, стр. 31.

74 Ю.А Судебная следственная практика - Конституция Республики Молдова от 29 июля 1994 г гарантирует каждому человеку основные.... Дмитриев, Е.В. Шленева. Право человека в Русской Федерации на воплощение эвтаназии. «Государство и право», 2000, №11, стр. 52-59.

75 Ю.А. Дмитриев, Е.В. Шленева. Указ. статья., стр. 52-53.

76 Ю.А. Дмитриев, Е.В. Шленева, указ. статья, стр Судебная следственная практика - Конституция Республики Молдова от 29 июля 1994 г гарантирует каждому человеку основные.... ______

77 О.В. Леонтьев. Нарушения норм уголовного права в медицине. Санкт-Петербург. СпецЛит, 2002 г., стр.16

78 Ю.А. Дмитриев, Е.В. Шленева, указ. статья, стр. 55

79 Ю.А. Дмитриев, Е.В. Шленева, указ. статья, стр Судебная следственная практика - Конституция Республики Молдова от 29 июля 1994 г гарантирует каждому человеку основные.... 56

80 Ю.А. Дмитриев, Е.В. Шленева, указ. статья, стр. 59

81 Миша Золотоносов. Гений очами супруги. «Московские новости» 6-12 августа 2002 г., стр. 16

82 О.В. Леонтьев. Указ. соч., стр. 16.

83 Ю.А. Конюшкина. Указ. статья, стр. 30

84 Андрей Судебная следственная практика - Конституция Республики Молдова от 29 июля 1994 г гарантирует каждому человеку основные... Кабанников. Не желаете ли чашечку кофе за миллион баксов? «Комсомольская правда», 22 декабря 1998 г.

85 Юрий Крелин, доктор, писатель. Добро не в моде. «Московские новости», 11-17 декабря 2001 г., стр. 25.

86 Геннадий Шишкин. Кто Судебная следственная практика - Конституция Республики Молдова от 29 июля 1994 г гарантирует каждому человеку основные... он, доктор Погибель? «Эхо планеты», №8, февраль, 1999 г., стр. 36

87 «Эхо планеты» Москва, №17, апрель, 1999 г., стр. 30-31.

88 И опять эвтаназия. «Эхо планеты» №6, февраль, 2003 г., стр. 24.

89 Сергей Мингажев. Японского доктора винят в убийстве. «Эхо планеты» № 1, январь, 2003 г., стр Судебная следственная практика - Конституция Республики Молдова от 29 июля 1994 г гарантирует каждому человеку основные....24

90 Ангел погибели будет посиживать в тьрьме. «Эхо планеты» №18, апрель-май 2002 г.

91 С.Г. Стеценко. Указ. соч., стр. 359

92 С.Г. Стеценко, Указ. соч., стр. 363

93 Там же, стр. 364

94 Там же, стр. 364

95 Е Судебная следственная практика - Конституция Республики Молдова от 29 июля 1994 г гарантирует каждому человеку основные....О. Маляева. Вероятна ли легализация эвтаназии в Рф? «Медицинское право», 2004 г., №1, стр.27-35

96 Там же.

97 Е.О. Маляева, Указ. статья, стр. 28

98 УК Голландии. Санкт-Петербург, Юридический пресс-центр, 2001 г.

99 Е.О. Малиева. Указ Судебная следственная практика - Конституция Республики Молдова от 29 июля 1994 г гарантирует каждому человеку основные.... статья, стр. 29

100 Е.О. Малиева. Указ. статья, стр. 31

101 Е.О. Маляева. Указ. статья, стр. 33

102 Е.О. Маляева. Указ. статья, стр. 34

103 Г. Шишкин. Бывает ли казнь человечной? «Эхо планеты» 1996 г., №16, стр. 18-22

104 Там же Судебная следственная практика - Конституция Республики Молдова от 29 июля 1994 г гарантирует каждому человеку основные..., стр. 34

105 Даниил Азизов. Взор на эвтаназию в свете основ социальной концепции Российской православной церкви. Мед право, 2003 г., № 4, стр. 14-15

106 Там же, стр. 15

107 Екатерина Колодочкина. Подтверждение любви либо грех? «Эхо планеты» №5, январь/февраль 2004 г., стр. 22023.

108 Виктор Судебная следственная практика - Конституция Республики Молдова от 29 июля 1994 г гарантирует каждому человеку основные... Соломин и др. Быть либо не быть? Вот в чем вопрос… «Эхо планеты» №50-51. Декабрь 2000 г. стр. 22-27.

109 Там же, стр. 27.

110 Там же, стр. 27.

111 Р. Ригельман. Как избежать докторских ошибок. Изд-во «Практика Судебная следственная практика - Конституция Республики Молдова от 29 июля 1994 г гарантирует каждому человеку основные...», Москва, 1994 г., стр. 192-195.

112 Р. Ригельман. Указ.соч., стр.194.

113 Р. Ригельман. Указ.соч.стр.195.

114 Заключение Комиссионной судебно-медицинской экспертизы №92 от 16 октября 1996 г. по уголовному делу о неоказании мед помощи 4-х месячной девченке Судебная следственная практика - Конституция Республики Молдова от 29 июля 1994 г гарантирует каждому человеку основные... М., повлекшей ее смерть, стр. 7

115 Там же, стр. 7.

116 Ю.Д. Сергеев, С.В. Ерофеев, указ. соч., стр. 32.

117 Ю.Д. Сергеев Термина «врачебной ошибки» нет ни в каком законе. «Известия», октябрь 2003 г.

118 Обвинительное заключение по уголовному Судебная следственная практика - Конституция Республики Молдова от 29 июля 1994 г гарантирует каждому человеку основные... делу №2578

119 Постановление и.о. следователя прокуратуры сектора Ботаника от 1 июня 1999 г. от отказе в возбуждении уголовного дела.

Приказ главврача территориальной мед ассоциации сектора Ботаника №70 от 14 апреля 1999 г.

Ответ начальника Судебная следственная практика - Конституция Республики Молдова от 29 июля 1994 г гарантирует каждому человеку основные... Департамента Министерства здравоохранения следователю прокуратуры № 09-9/172 от 7 июля 1999 г.

120 Обвинительное заключение по уголовному делу 2000428105 от 1 августа 2000 г. (Прокуратура сектора Ботаника. Результаты судебного рассмотрения дела нам не известны).

121 Обвинительное заключение по делу № 994281300 от 4 августа 1999 г. (Прокуратура Судебная следственная практика - Конституция Республики Молдова от 29 июля 1994 г гарантирует каждому человеку основные... сектора Ботаника). Результаты судебного рассмотрения дела О. нам неопознаны.

122 Постановление старшего следователя прокуратуры г. Кишинева о прекращении уголовного дела №98428043 от 9 марта 1999 г.

123 Жора Папук. Организованной преступности объявлена открытая война. «Независимая Молдова Судебная следственная практика - Конституция Республики Молдова от 29 июля 1994 г гарантирует каждому человеку основные...», 16 декабря 2003 г.

124 См. Т. Скоробогатько. Операция на кошельки. С. Шишкин. Платили и будем платить? «Московские новости» №46, 9-15 декабря 2003 г., стр. 24.

125 Юрий Сергеев. Термина «врачебная ошибка» нет ни в каком законе. «Известия», октябрь 2003 г Судебная следственная практика - Конституция Республики Молдова от 29 июля 1994 г гарантирует каждому человеку основные....

126 См.: 1. Приговор суда сектора Чентру мун. Кишинэу от 16 июля 2001 г., Дело №1-225, 2001 г.

2. Определение Суда мун. Кишинэу №1а-1043/2001

3. Определение Коллегии по уголовным делам Апелляционной палаты Республики Молдова от 11 января 2002 г.

127 1. Приговор суда сектора Судебная следственная практика - Конституция Республики Молдова от 29 июля 1994 г гарантирует каждому человеку основные... Рышкань, мун. Кишинэу от 16 июня 2000 г., дело №1-110/00.

2. Определение Суда мун. Кишинэу от 30 ноября 2000 г. Дело№1а-943/2000 г.

3. Определение Коллегии по уголовным делам Апелляционной Палаты РМ от 27 февраля 2001 г. Дело № 1ч-124/2001 г.

128 Приговор суда сектора Судебная следственная практика - Конституция Республики Молдова от 29 июля 1994 г гарантирует каждому человеку основные... Ботаника № 1 – 118 / 97 от 29 сентября 1997 г.

129 Приговор суда сектора Чентру № 1 / 601 от 20 июля 1998 г.

130 1. В. Флоря. Докторские злодеяния недоказуемы и ненаказуемы? Кишинев, 2001

2. И. Мереуцэ с соавторами. Моральная и юридическая ответственность в мед Судебная следственная практика - Конституция Республики Молдова от 29 июля 1994 г гарантирует каждому человеку основные... деятельности (на муниципальном языке). Кишинев, 2002

3. Л. Быку, В. Донико (дочери погибшей пациентки). По вине докторов. «Коммунист», 31 января 2003 г.

4. В. Маликова. Исцели доктора, пациент (беседа с А. Ульяновской). «АиФ» - Молдова», №7, 12 февраля 2003 г.

5. А Судебная следственная практика - Конституция Республики Молдова от 29 июля 1994 г гарантирует каждому человеку основные.... Мазур, доктор мед наук. Деградация длится. «НМ», 11 сентября 2002 г.

6. Олеся Влас. «Секретные материалы». «НМ», 21 февраля 2003 г.

131 Ю.Д. Сергеев, С.В. Ерофеев. Указ. соч., стр. 40-45, 253

132 Сергей Герасименко. Дело врачей-потрошителей. «Комсомольская правда Судебная следственная практика - Конституция Республики Молдова от 29 июля 1994 г гарантирует каждому человеку основные...», 30 сентября, 1 и 2 октября 2003 г.

133 Алексей Карцев. Скандал в Лодзи: скорая погибель от «скорой помощи» «Эхо планеты», №7, февраль 2002 г.

134 А. Карцев. Указ. статья, стр. 18-19.

135 А. Карцев. Тандем гробовщиков и докторов. «Эхо планеты» №26, июнь-июль 2003 г Судебная следственная практика - Конституция Республики Молдова от 29 июля 1994 г гарантирует каждому человеку основные...., стр. 24

136 Галина Головлева. Жизнь, укороченная доктором. «Киевские ведомости» 7 мая 2003 г.

137 Г. Головлева. Указ. статья, стр. 7.

138 Юрий Васильев. Дело докторов – 2003 г. «Московские новости» №7, 25.02. – 03.03. 2003 г., стр. 20

139 Цитируется по: Я.Л. Рапопорт. На рубеже эпох. Дело Судебная следственная практика - Конституция Республики Молдова от 29 июля 1994 г гарантирует каждому человеку основные... докторов, 1953 г. Москва, «Книга», 1988 г., стр.5-72.

140 А. Шнур (Мюнхен) Уголовно-правовая ответственность доктора в ФРГ. «Хирургия» Журнальчик им. Н.И. Пирогова, №11-12. М., Медицина, 1992 г., стр. 8-10

141 Сергей Герасименко. Дело «врачей-потрошителей Судебная следственная практика - Конституция Республики Молдова от 29 июля 1994 г гарантирует каждому человеку основные...» «Комсомольская правда», 30 сентября, 1 и 2 октября 2003 г.

142 Ю.Д. Сергеев, С.В. Ерофеев. Указ. соч., стр. 69

143 Ю.Д. Сергеев, С.В. Ерофеев, указ. соч., стр. 73.

144 И. Кувшинов. Экспертиза должна быть независящей. «Закон и Судебная следственная практика - Конституция Республики Молдова от 29 июля 1994 г гарантирует каждому человеку основные... жизнь», 1996, № 11, стр. 12-13

145 Ю.Д. Сергеев, С.В. Ерофеев. Указ. соч., стр. 268-275.

146 Там же, стр. 268.

147 В. Флоря. Докторские злодеяния недоказуемы и ненаказуемы? Кишинев, «Реклама», 2001 г., стр.6

148 Там же, стр. 18.

149 Ю.Д. Сергеев, С Судебная следственная практика - Конституция Республики Молдова от 29 июля 1994 г гарантирует каждому человеку основные....В. Ерофеев. Указ. соч., стр. 275.

150 С.Г. Стеценко. Указ. соч., стр. 525.

151 В.Война. Спасение не во ереси. «Новое время», №51, 20 декабря 1998 г.

152 Подробнее см. В.Флоря. Докторские злодеяния недоказуемы и ненаказуемы? Кишинев Судебная следственная практика - Конституция Республики Молдова от 29 июля 1994 г гарантирует каждому человеку основные..., «Реклама», 2001 г., стр.33-35.

153 Ларс Фоллберг. Последствия Амстердамской декларации – революция прав в Европе? Журнальчик «Медицинское право», №1, 2004 г., стр.49.

154 Журнальчик «Новое время», 2001 г., №7, стр.33.

155 Мартти Микконен. Профилактика ятрогенных повреждений хворого. «Медицинское право», №4, 2003 г., стр.53.

156 «Медицинское Судебная следственная практика - Конституция Республики Молдова от 29 июля 1994 г гарантирует каждому человеку основные... право», №4, 2003 г., стр.3.

157 Monitorul Oficial al Republicii Moldova от 28 ноября 2003 г. №235-238.

158 С.Г. Стеценко. Указ. соч., стр. 528.

159 Е. Козминых. Обязательства вследствие причинения вреда здоровью при оказании мед помощи «Российская юстиция», 2001 г., №2, стр. 33.

160 С Судебная следственная практика - Конституция Республики Молдова от 29 июля 1994 г гарантирует каждому человеку основные....Г. Стеценко. Указ. соч. стр., 532.

161 С.Г. Стеценко. Указ. соч., стр. 534.

162 С.Г.Стеценко. Указ.соч., стр.536.

163 Юридическая энциклопедия, Москва, 1998 г., стр. 351

164 «Судебно-медицинская экспертиза» Москва, 1998 г., № 3, стр. 5-6

165 Муляжи-тренажеры в медицине. «Фокус Судебная следственная практика - Конституция Республики Молдова от 29 июля 1994 г гарантирует каждому человеку основные...», Мюнхен, «За рубежом» № 4, 1999 г.

166 Доктор-робот. «За рубежом», № 9, 2000 г., стр. 12.

167 Carsten Kling. Influenţa instituţiilor statale asupra sistemelor de ocrotire sănătăţii. Disertaţia de doctor în politologie. Chi Судебная следственная практика - Конституция Республики Молдова от 29 июля 1994 г гарантирует каждому человеку основные...şinău, 1998, pag. 85-92

168 Там же, стр. 19-21.

169 Луи Броуэр. Лекарственная и продовольственная мафия. Киев, Издательский дом «Княгиня Ольга», 2002 г., стр. 280.

170 Аллопатическая медицина – официальная медицина.

171 Луи Броуэр, Указ. соч., стр.21.

172 Там Судебная следственная практика - Конституция Республики Молдова от 29 июля 1994 г гарантирует каждому человеку основные... же, стр. 44.

173 Там же, стр. 47.

174 Там же, стр. 61.

175 Там же, стр. 74.

176 Там же, стр. 85, 86.

177 Там же, стр. 115.

178 Луи Броуэр. Указ. соч., стр. 137.

179 Р.Ригельман.Указ.соч., стр.121-125.

180 Р.Ригельман. Указ.соч., стр.129-131.

181 Там же Судебная следственная практика - Конституция Республики Молдова от 29 июля 1994 г гарантирует каждому человеку основные..., стр.129-171.

182 Цитируется по: Р.Ригельман. Указ. соч., стр.181-182.

183 С.Г.Стеценко Указ. соч. стр.198.

184 С.Г.Стеценко. Указ. соч., стр.200-201.

185 Гудушина О.Ю., Тарасов Ю.И., Препядствия дизайна добровольческого информированного согласия пациента на Судебная следственная практика - Конституция Республики Молдова от 29 июля 1994 г гарантирует каждому человеку основные... мед вмешательство «Медицинское право», №1, 2004 г., стр.41-44.

186 Гудушина О.Ю., Тарасов Ю.И.. Указ. статья, стр.43-44.

187 Юридическая энциклопедия. Юринформцентр. Москва, 1998, стр. 308

188 Философский словарь. Политиздат, Москва, 1980 г., стр. 257

189 Журнальчик «Медицинское право». Москва, 2003, №3, стр Судебная следственная практика - Конституция Республики Молдова от 29 июля 1994 г гарантирует каждому человеку основные.... 61

190 Журнальчик «Медицинское право», 2003 г., №3, стр. 60

191 В. Флоря. Мед право как самостоятельная ветвь права «Медицинское право» Москва, 2004, № 1, стр. 8-11


sudebnie-organi-tulskoj-oblasti-monitoring-smi-za-period-s-15-po-22-noyabrya-2012-g-stranica-2.html
sudebnie-organi-tulskoj-oblasti-monitoring-smi-za-period-s-16-po-23-maya-2013-g-stranica-10.html
sudebnie-organi-tulskoj-oblasti-monitoring-smi-za-period-s-16-po-23-maya-2013-g-stranica-4.html